SZKOLENIA

1. Jakie szkolenia oferujemy?

Tematyka szkoleń, które możemy przeprowadzić, związana jest z szeroko rozumianym rynkiem kapitałowym. Począwszy od ogólnych zasad poruszania się po rynku produktów finansowych, po funkcjonowanie konkretnych z nich.

Zależy nam na tym, żeby decyzje o ulokowaniu swoich środków były podejmowane świadomie, adekwatnie do akceptowanego ryzyka oraz poziomu kosztów.

Zespoły sprzedażowe w instytucjach finansowych są zasypywane szkoleniami sprzedażowymi, których celem na ogół jest zwiększenie umiejętności perswazyjnych. Niestety często nie idzie to w parze z merytoryką lub troską o interes klienta. Ideą naszych szkoleń jest pokazanie zarówno podstawowych zasad inwestowania, jak i przekazanie podstawowych pytań, jakie warto sobie zadać, by uniknąć niepożądanych strat. 

2. Dla kogo są szkolenia?

Swoją ofertę szkoleń adresujemy do działów HR, organizacji branżowych, klubów przedsiębiorców, stowarzyszeń, uczniów i studentów. Zależy nam na podniesieniu świadomości ekonomicznej Polaków w zakresie bezpiecznego i efektywnego lokowania nadwyżek finansowych na polskim rynku finansowym. 

3. Jak szkolimy?

Posługujemy się przykładami z polskiego rynku finansowego, angażujemy uczestników do udziału w warsztatach i przekazujemy wiedzę prostym i zrozumiałym językiem. Zdecydowanie odchodzimy od nudnych form wykładowych na rzecz interakcji, doświadczenia, refleksji i wniosków. Po szkoleniu będziesz potrafił porównać potencjalny zysk z ryzykiem,  oszacować koszty swojej inwestycji oraz poznać motywację sprzedającego.

4. Nasze szkolenia

Warsztat ma na celu zwiększenie świadomości uczestników w zakresie oszustw finansowych.
Warsztat ma za zadanie wzbudzić potrzebę i ciekawość natury ludzkiej w procesie inwestycyjnym. Dzięki wykorzystaniu konkretnych Inwestor ma doświadczyć i wypracować schematy reagowania na sytuacje obniżające skuteczność jego planu inwestycyjnego.
Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości ekonomicznej uczestników szkolenia w zakresie bezpiecznego i efektywnego lokowania nadwyżek finansowych na polskim rynku finansowym.

5. Skontaktuj się z nami!