SZKOLENIA

1. Jakie szkolenia oferujemy?

Tematyka szkoleń, które możemy przeprowadzić, związana jest z szeroko rozumianym rynkiem kapitałowym. Począwszy od ogólnych zasad poruszania się po rynku produktów finansowych, po funkcjonowanie konkretnych z nich.

Zależy nam na tym, żeby decyzje o ulokowaniu swoich środków były podejmowane świadomie, adekwatnie do akceptowanego ryzyka oraz poziomu kosztów.

Zespoły sprzedażowe w instytucjach finansowych są zasypywane szkoleniami sprzedażowymi, których celem na ogół jest zwiększenie umiejętności perswazyjnych. Niestety często nie idzie to w parze z merytoryką lub troską o interes klienta. Ideą naszych szkoleń jest pokazanie zarówno podstawowych zasad inwestowania, jak i przekazanie podstawowych pytań, jakie warto sobie zadać, by uniknąć niepożądanych strat. 

2. Dla kogo są szkolenia?

Swoją ofertę szkoleń adresujemy do działów HR, organizacji branżowych, klubów przedsiębiorców, stowarzyszeń, uczniów i studentów. Zależy nam na podniesieniu świadomości ekonomicznej Polaków w zakresie bezpiecznego i efektywnego lokowania nadwyżek finansowych na polskim rynku finansowym. 

3. Jak szkolimy?

Posługujemy się przykładami z polskiego rynku finansowego, angażujemy uczestników do udziału w warsztatach i przekazujemy wiedzę prostym i zrozumiałym językiem. Zdecydowanie odchodzimy od nudnych form wykładowych na rzecz interakcji, doświadczenia, refleksji i wniosków. Po szkoleniu będziesz potrafił porównać potencjalny zysk z ryzykiem,  oszacować koszty swojej inwestycji oraz poznać motywację sprzedającego.

ZARZĄDZANIE OSZCZĘDNOŚCIAMIczyli jak zaangażować pieniądze
do pracy i nie zrobić sobie krzywdy

Cel szkolenia

Zwiększenie świadomości ekonomicznej w zakresie bezpiecznego i efektywnego lokowania nadwyżek finansowych na polskim rynku finansowym.

Opis szkolenia

Złożoność tematyki dotyczącej inwestowania kapitału na polskim rynku finansowym wymaga szerokiego podejścia do warsztatów. Poza podstawową wiedzą ekonomiczną uczestnicy szkolenia muszą przede wszystkim poznać swoje preferencje dotyczące podejmowanego ryzyka i oczekiwanych stóp zwrotu. Wydarzenia z ostatnich lat na polskim rynku finansowym pokazują, że konieczne jest uświadomienie sobie ryzyk, zarówno tych o charakterze rynkowym, jak  i prawnym oraz poznanie kilku podstawowych zasad, które skutecznie mogą te ryzyka zminimalizować.

Metodologia

Warsztaty będą oparte o rzeczywiste przykłady  produktów finansowych z polskiego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których zmaterializowały się różnego rodzaju ryzyka.

Co dalej?

Szkolenie jest jedynie wstępem, które ma zachęcić uczestników do zainteresowania się swoimi oszczędnościami. Zwiększenie świadomości ekonomicznej i inwestycyjnej powinno pociągnąć za sobą głód wiedzy, który mogą zaspokoić kolejne warsztaty dotyczące już konkretnych sposobów lokowania swoich oszczędności, takich jak:

  • fundusze inwestycyjne
  • akcje/obligacje
  • nieruchomości
  • bankowe produkty (lokaty, polisy, struktury).

4. Skontaktuj się z nami!