Zarządzanie oszczędnościamiCzyli szkolenie o tym, jak zaangażować pieniądze do pracy i nie zrobić sobie krzywdy

1. Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości ekonomicznej uczestników szkolenia w zakresie bezpiecznego i efektywnego lokowania nadwyżek finansowych na polskim rynku finansowym.

2. Opis szkolenia

Złożoność tematyki dotyczącej inwestowania kapitału na polskim rynku finansowym wymaga szerokiego podejścia do warsztatów. Poza podstawową wiedzą ekonomiczną uczestnicy szkolenia muszą przede wszystkim poznać swoje preferencje dotyczące podejmowanego ryzyka i oczekiwanych stóp zwrotu. Wydarzenia z ostatnich lat na polskim rynku finansowym pokazują, że konieczne jest uświadomienie sobie ryzyk, zarówno tych o charakterze rynkowym, jak i prawnym oraz poznanie kilku podstawowych zasad, które pomogą bezpiecznie i efektywnie lokować swoje oszczędności.

3. Profil uczestnika

Osoby lokujące lub planujące lokować swoje nadwyżki finansowe na rynku usług finansowych w Polsce.

4. Miejsce szkolenia

Do ustalenia

5. Czas szkolenia

Do ustalenia

6. Prowadzący szkolenie

  • Jędrzej Janiak – makler papierów wartościowych, analityk funduszy inwestycyjnych, wiceprezes Instytutu Rozwoju Inwestora
  • Jakub Strysik – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Inwestora (www.rozwojinwestora.org), a także radca prawny F-Trust S.A. (część grupy kapitałowej „Caspar”)

7. Plan ramowy szkolenia

  • Zysk/ryzyko – ważna relacja, o której często zapominamy
  • Dług/udziały – jak angażujemy swój kapitał
  • Złote zasady – o czym warto pamiętać przed podjęciem decyzji
  • Paleta produktowa – jak wybrać właściwy produkt

Koszt: 1 500 zł netto

Pobierz zaproszenie

Zaproszenie w formacie PDF na to szkolenie - dostępne do pobrania tutaj.

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe

Fundacja Instytut Rozwoju Inwestora

Adres: ul. Jana Umińskiego 24, 24a lok. 1, 61-518 Poznań

KRS: 0000807172, NIP: 7831807217, REGON: 384554956

 

Jędrzej Janiak 

tel. +48 510 172 310 

e-mail: j.janiak@rozwojinwestora.org

 

 

Jakub Strysik

tel. +48 508 148 295

e-mail: j.strysik@rozwojinwestora.org